Thailand Accident Research Center
ศูนย์วิจัยอุบัติเหตุแห่งประเทศไทย

Research

โครงการฝึกอบรมการบริหารการจราจรและการออกแบบความปลอดภัยทางถนน (Traffic Safety and Traffic Management Training Course)

ศูนย์วิจัยอุบัติเหตุแห่งประเทศไทย สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย ได้จัดโครงการความปลอดภัยทางถนน ฝึกอบรมการบริหารการจราจรและการออกแบบความปลอดภัยทางถนน ซึ่งการจัดอบรมมีขึ้นในระหว่างวันที่ 15-25 มิถุนายน 2558 ที่ผ่านมา ณ โรงแรมดอกจำปาสะหวัน แขวงสะหวันนะเขต สปป. ลาว โดยมีวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ 3 ท่าน คือ รศ.ดร.กัณวีร์ กนิษฐ์พงศ์ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยอุบัติเหตุแห่งประเทศไทย ดร.สุรเชษฐ์ ประวินวงศ์วุฒิ อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมขนส่ง คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย และคุณณัฐพงศ์ บุญตอบ นักวิจัยอาวุโส ศูนย์วิจัยอุบัติเหตุแห่งประเทศไทย