Thailand Accident Research Center
ศูนย์วิจัยอุบัติเหตุแห่งประเทศไทย

Research

TARC ร่วมจัดแสดงบูท ในโครงการสัมมนาระดับชาติ เรื่องความปลอดภัยทางถนน ครั้งที่ 12

ศูนย์วิจัยอุบัติเหตุแห่งประเทศไทยได้ร่วมจัดแสดงบูท ในโครงการสัมมนาระดับชาติ เรื่องความปลอดภัยทางถนน ครั้งที่ 12 ในวันที่ 14-15 ธันวาคม 2558 ที่ผ่านมา ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา